Backup FTP Account
یکی از نیازهای جدید در عرصه وب دسترسی به فضای اینترنتی به منظور Backup گیری یا ذخیره سازی میباشد. شرکت کالما هاست با توجه به نیاز بازار این امکان را برای همکاران محترم ایجاد نموده تا این عزیزان بتوانند Backup سرورهای خود را در فضایی مطمئن ذخیره کنند. بدیهیست داشتن کپی های ثانویه از اطلاعات مشتریان باعث بالا رفتن ضریب اطمینان کار خواهد شد.

ایجاد Backup یکی از کم هزینه ترین روشهای پیشگیری میباشد. تعداد backup های گرفته شده ، فواصل Backup گیری و محل نگهداری backup ها باعث افزایش در کیفیت و کاهش در زمان رفع اشکال ایرادهای احتمالی و در نهایت افزایش رضایت مندی مشتری خواهد شد.